Bli medlem!

Medlemskap gir rabatt ved alle konsertar og
andre arrangement som klubben står som tilskipar for.Ungdom under 26 år (inntil fylte 26) får 50% i rabatt på medlemskontingenten.

Nye medlemer frå 1. august betalar berre halv årskontingent.