Bli medlem!

Medlemskap gir rabatt ved alle konsertar og
andre arrangement som klubben står som tilskipar for.

Ungdom under 26 år (inntil fylte 26) får 50% i rabatt på medlemskontingenten.